Kirjoittaminen

Sisällöntuotannon muodot muuttuvat ja julkaisualustat vaihtuvat mutta tyylikäs kirjallinen ilmaisu puhuttelee.

Nykyajan muuttuva mediaympäristö asettaa uusia haasteita kirjalliselle viestinnälle. Me pyrimme vastaamaan niihin. Tarjoamme viimeisteltyä ja näkemyksellistä tekstiä lehden- ja kirjankustantajien sekä muiden yritysten tarpeisiin. Jos jokin projekti kaipaa täydentäviä voimavaroja tai tiukoiksi käyneet aikataulut kirimistä, me voimme ojentaa auttavan kynän. Kirjoitamme eläviä, koskettavia tarinoita.  

Toimittaminen

Perinteisen ja digitaalisen median runsaudessa voi erottua vain tekstin ja kerronnan huolellisella viimeistelyllä.

Kirjallisten sisältöjen uskottavuuden takaa viimeistely. Meillä on kokemusta vaativista editointitöistä ja vivahteikkaista stilisoinneista. Erityistä vahvuusaluetta on kirjojen toimittaminen: rakenteen selkiyttäminen, tarinan kehittäminen ja tekstuurin hiominen. Olemme nähneet alusta loppuun, miten kirjat syntyvät, ja näemme sen vielä monta kertaa. Tiedämme miten tehdään isoja kertomuksia ja lausutaan väkeviä sanoja.

Koulutus

Toteutamme osaamisalueiltamme luentoja ja koulutusta. Niiden sisällöt mukautetaan tilaajien tarpeisiin.

Luova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen ohjauksessa painotamme intuitiivista otetta. Aarre lattian alla -kurssit yhdistävät meditaation ja intuitiivisen kirjoittamisen. Meillä on myös kokemusta valmentaa edistyneitä kirjoittajia julkaiseviksi kirjailijoiksi.

 Luennointi

Tulemme mielellämme esiintymään seminaareihin ja muihin tapahtumiin ja tuomaan ilmiöihin kirjailijan näkökulman. Luennoimme aiheista, jotka ovat meille läheisiä: median murros ja uusi media, mindfulness, luova kirjoittaminen, kirjoittamisen prosessi, draaman kirjoittaminen, kirjallisuuden tulevaisuus, kirjoittaminen ja teknologia, runous. Heittäydymme uuteen. Jos etsit luennoitsijaa kertomaan jostain tietystä aiheesta, me voimme auttaa.